کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
میز خدمت الکترونیکی
استانداری خراسان ر ضوی
حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی


دفتر امور بانوان و خانواده
1- رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
2- هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در جهت حل مسائل و مشکلات زنان استان


دفتر امور سیاسی و انتخابات
1- صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
2-صدور مجوز برگزاری تجمعات
3-صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان شهرستان ها
4- رسیدگی به درخواست ها و موضوعات


دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
1- تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد
2- رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی


دفتر امور امنیتی و انتظامی
پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی


جهت دریافت فایل ریزخدمات حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی کلیک کنید

www.khorasan.ir