کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
میز خدمت الکترونیکی
استانداری خراسان ر ضوی
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع


دفتر هماهنگی امور اقتصادی

1- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط
2-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

1-راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان
2- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذیربط
3-تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان)
4-معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان
5-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی


اداره کل امور اداری و مالی

1- رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیرش امریه در فرمانداری هاو بخشداری های محروم
2-صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امور مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها، فرمانداری هاف و بخشداری ها
3- برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
4- پرداخت کمک هزینه ازدواج به فرزندان بازنشستگان
5- پرداخت کمک هزینه فوت به ورثه بازنشستگان
6- احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگلی عملیاتی به متقاضیان واجد شرایطجهت دریافت ریزخدمات معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع کلیک نمایید
www.khorasan.ir