عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ تصویب نامه هیات وزیران- یکساعت خاتمه زودتر ساعات کار دستگاه های اجرایی- ماه مبارک رمضان 1401- شماره 4112- 1401/01/16 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۲ فایل کامل بخشنامه های مزد از سال 1358-14010116 دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۳ مجموعه پرسش و پاسخ سازمان اداری و استخدامی- نحوه اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه (ایثارگران)- 68135- 1400/12/04 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۴ مجوز استفاده از دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال صادر شد دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری دریافت فایل
۵ موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری دریافت فایل
۶ تصویب نامه هیات وزیران دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری دریافت فایل
۷ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،و ابلاغ آیین نامه بیمه همگانی حوادث طبیعی دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری دریافت فایل
۸ تصویب نامه هیات وزیران دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری دریافت فایل
۹ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- لغو دورکاری کرونا- منع ورود کارمندان واکسن نزده- به شماره 39158 مورخ 1400/07/27 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۰ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- محدودیت ارائه بیش از یک مقطع تحصیلی- به شماره 24168 مورخ 1400/05/09 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۱ ابطال جواز مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی- مورخ 1400/6/13 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۲ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان- مناطق جنگی- شماره 38/3/16820 مورخ 1400/06/11 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۳ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- مصادیق تنزیل پست سازمانی ایثارگران- شماره 38/3/16906 مورخ 1400/6/13 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۴ تفویض اختیار صدور گواهی جبهه- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور- شماره 84062 مورخ 1400/6/3 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۵ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- برگشت ساعت کاری دستگاه ها از اول شهریور- شماره 38/3/15626 مورخ 1400/5/31 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۶ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- نحوه برگشت از مرخصی استعلاجی کرونا- شماره 38/3/14874 مورخ 1400/5/18 معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱۷ مصوبه دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات-توسعه ، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۸ مصوبه شماره یک جلسه یست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۹ دریافت کارمزد توسط داروخانه ها برای ثبت نسخه الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲۰ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- وضعیت قرمز در سه شهر- به شماره 38/3/12296 مورخ 1400/4/19- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶