معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: در دولت تدبیر و امید 91 درصد از فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار استان از نیروهای درون وزارت کشورانتخاب شده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد  حسینی در دیدار جمعی از پرسنل استانداری با بیان اینکه باید زمینه برای ورود جوانان به عرصه مدیریت فراهم شود؛ گفت: یکی از سیاست ها دولت تدبیر و امید بویژه در دور دوم جوانگرایی است و کاهش هشت ساله میانگین مدیریت ها در این دولت برنامه ریزی شده است.
وی افزود: هر جا که جوانان وارد عرصه شده اند منشا اثر گردیده اند و در این دوره نیز باید برای کاهش سن مدیریت و جوان سازی نیروها در این حوزه و استفاده از ظرفیت بانوان در 30 درصد از حوزه ها تلاش شود.
معاون استاندار با اشاره به شرایط انتصاب مدیران گفت: کارایی و اثربخشی، حمایت از سیاست ها و برنامه های دولت و قدرت مدیریتی از پیش شرط های انتصاب مدیران در استان می باشد.
وی افزود: در انتصاب فرمانداران، بخشداران، معاونین فرماندار و مدیران ستادی اولویت با نیروهای درون سازمانی است. هر چند برخی مواقع جهت بهبود امور از نیروهای خارج وزارت کشور هم  می توان استفاده نمود.
معاون استاندار در پایان گفت: ما به پیروی از دولت آمادگی داریم فضای لازم برای ورود نیرهای توانمند بویژه بانوان و جوانان را به حلقه مدیریت استان فراهم کنیم.