ردیف
عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسه
1 برگزاری انتخابات الکترونیک 1-مکان محور نمودن شعب اخذ رای سراسر کشور (10061078000)
2-ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
3-ارائه سرویس به استعلامات مراجع استعلامی
4-اخذ رای الکترونیکی
5-احراز هویت برخط رای دهندگان
6-اعلام نتایج انتخابات
7-رسیدگی به شکایات انتخابات
8-پرداخت الکترونیکی حق الزحمه عوامل اجرایی انتخابات
2 خدمات امور اجتماعی کشور 1-صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (10061080000)
2-نظارت بر عملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها بدون شناسه
3-نظارت بر صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عملکرد و مجامع عمومی مربوطه بدون شناسه
3 رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری 1-کدینگ عناصر و واحد های تقسیمات کشوری (10031072000)
2-ایجاد پایگاه داده مکان محور تقسیمات کشوری
4 تخلفات اداری رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی (10061073000)
5 خدمات  اتباع و مهاجرین خارجی 1- صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی    ( 10031076100)
2- اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی (10031076101)
3- پذیرش ، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف (10011077000)
4- صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی (داخلی و بین المللی) (10011082000)
5-تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع فاقد شناسنامه
6-شناسایی اتباع مجاز و غیر مجاز  با توجه به شناسه بیومتریک فاقد شناسنامه
7-تمدید کارت اتباع مجاز فاقد شناسنامه
6 خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی) 1-صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی (10011081000)
2-ثبت درخواست متقاضیان تاسیس انجمن ها فاقد شناسنامه
3-صدور یا تمدید پروانه انجمن های اقلیت های دینی  فاقد شناسنامه
 


  •  اوقات شرعی
  •  نظرسنجی
  •  آمار سایت