بیست و سومین جشنواره شهید رجایی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹)
ستاد تنظیم بازار با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷)
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷)
شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی با حضور سرپرست استان ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴)
جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی راه های استان ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱)
شورای آموزش و پرورش با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱)
شورای معادن با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱)
شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد خراسان رضوی با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱)
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰)
کارگروه استانی مولد سازی با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰)
کارگروه کاهش آلودگی هوا با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
بازدید سرپرست استانداری خراسان رضوی از بازار مصلی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
شورای اداری استان با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
نشست مدیران ستادی استانداری با سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴)
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴)
نشست فرمانداران با سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴)
نشست کمیسیون بانوان مدیر استان با سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴)
کارگروه تنظیم بازار با حضور سرپرست استانداری خراسان رضوی ( تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳)
اخبار

   کل : ۴۰۰  نمایش ۱ الی ۲۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
  •  نظرسنجی