اعضای شورای اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفن خانه
علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی 38543054 38546087 38595051-9
حضرت آيت اله سيداحمدعلم الهدي نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد مقدس 38541919 38544080 38598611-12
قربان میرزایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 38598432-38547755 38546000 38595051-9
وحید قربانی(سرپرست) معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 38525072-38598264 38521424-38599333 38595051-9
علیرضا قامتی(سرپرست) معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 38599339-38546019 38513554 38595051-9
سید جواد حسینی(سرپرست) معاون هماهنگی و مدیریت امور زایرین استانداری 38520519-38520448 38520519-38520448 38595051-9
رضا سعیدی مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی 38543054 38546087 38595051-9
ناصر فخر موحدی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی 38547309 38515221 38595051-9
اسماعیل محمد خانی(سرپرست) مدیر کل حراست 38597442 38595067 38595051-9
حمید رضا ضیایی رحیمیان مدیر کل دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 38544774 38599962 38595051-9
سید حمید رضا روحبخش مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت 38594172 38595007 38595051-9
محمد صادق براتی مدير كل امور اداري و مالي 38515277 38520020 38595051-9
مهدی سالیانی مدير كل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 38525072 38521424 38595051-9
وحید قربانی مدير كل دفتر امور شهري و شوراها 38597876-38513465 38595007 38595051-9
محمد علی همدمی نژاد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها 38528273-38535549 38528274 38595051-9
حجت علي شايانفر مدير كل مدیریت بحران 3859000-2 38590001-2 38595051-9
احمد قربانی مديركل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 38514845 38597574 38595051-9
سعید صالح مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 38590030 38590030 38595051-9
حسین احمدی(سرپرست) مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی 38218042-3 38211000 38225280-4
زهرا فرشته حسین زاده سلجوقی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 38546020 8598088 38595051-9
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶