اعضای شورای اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفن خانه
  علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی 38543054 38546087 38595051-9
  حضرت آیت اله سیداحمدعلم الهدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد مقدس 38541919 38544080 38598611-12
  حسن جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 38599339-38546019 38513554 38595051-9
  محمد صادق براتی معاون هماهنگی و مدیریت امور زایرین استانداری 38520519-38520448 38520519-38520448 38595051-9
  کوکب موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع 38541008 38052160-61
  علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 38514592 38525751-3 38595051-9
  احمد یزدان پناه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 38598264 38599333 38595051-9
  مهدی زین الدینی(سرپرست) مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی 38543054 38546087 38595051-9
  ناصر فخر موحدی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی 38547309 38515221 38595051-9
  جواد حسن زاده مدیر کل حراست 38597442 38595067 38595051-9
  فاطمه یاوری مدیر کل دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 38544774 38599962 38595051-9
  سید حمید رضا روحبخش مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت 38594172 38595007 38595051-9
  محمد زابلی مدیر کل امور اداری و مالی 38515277 38520020 38595051-9
  مهدی سالیانی مدير كل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 38525072 38521424 38595051-9
  امیر حمزه ذاکر عنبران(سرپرست) مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها 38597876-38513465 38595007 38595051-9
  محمد علی همدمی نژاد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها 38528273-38535549 38528274 38595051-9
  حجت علي شايانفر مدير كل مدیریت بحران 3859000-2 38590001-2 38595051-9
  محمد علی نبی پور مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 38514845 38597574 38595051-9
  سید حمید موسوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 38590030 38590030 38595051-9
  محمد تقی هاشمی مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی 38218042-3 38211000 38225280-4
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶