جهت ارتباط مستقیم با استاندار خراسان رضوی فرم ذیل را تکمیل و ذخیره نمایید.
فرم
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
نام و نام خانوادگی :*پست الکترونیک :*عنوان :*طرح پرسش و پیشنهاد :
آدرس :شماره تماس :
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)